Transparent pixel

C8 C9 C10 C11 CD7 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E7 E8 E9 EF8 F7 F8
1,07 1,07 1,08 1,10 1,04 1,02 1,03   1,04 1,06 1,08 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 1,01
2,07 2,07 2,08 2,10 2,04 2,02 2,03   2,04 2,06 2,08 2,02 2,02 2,03 2,02 2,01 2,01
3,07 3,07 3,08 3,10 3,04 3,02 3,03   3,04 3,06 3,08 3,02 3,02 3,03 3,02 3,01 3,01
4,08 4,09     4,05 4,04 4,04 4,05 4,306 4,08 4,10   4,03 4,04 4,03   4,02
5,08 5,09     5,05 5,04 5,04 5,05 5,06 5,08 5,10   5,03 5,04 5,03   5,02
6,08 6,09     6,05 6,04 6,04 6,05 6,06 6,08 6,10   6,03 6,04 6,03   6,02
7,09 7,10     7,06 7,05 7,05 7,06 7,08 7,10   7,03 7,04 7,05 7,03 7,02 7,03
8,09 8,10     8,06 8,05 8,05 8,06 8,08 8,10   8,03 8,04 8,05 8,03 8,02 8,03
9,09 9,10     9,06 9,05 9,05 9,06 9,02 9,10   9,03 9,04 9,05 9,03 9,02 9,03
10,09 10,10     10,06 10,05 10,05 10,06 10,08 10,10   10,03 10,04 10,05 10,03 10,02 10,03
          11,06   11,08 11,10     11,04 11,05 11,06     11,03
          12,06   12,08 12,10     12,04 12,05 12,06     12,03
F9 F10 G6 G7 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 J6 J7 J8 JS7
1,02     1,01 1,00  1,00   1,01    1,02  1,04  1,06  1,09  1,00  1,00  1,00  1,00 
2,02     2,01 2,00  2,00   2,01    2,02  2,04  2,06  2,09  2,00  2,00  2,00  2,00 
3,02     3,01 3,00  3,00   3,01    3,02  3,04  3,06  3,09  3,00  3,00  3,00  3,00 
4,03 4,04 4,01 4,01 4,00  4,00   4,01  4,02  4,03  4,05  4,08    4,00  4,00  4,00  4,00 
5,03 5,04 5,01 5,01 5,00  5,00   5,01  5,02  5,03  5,05  5,08    5,00  5,00  5,00  5,00 
6,03 6,04 6,01 6,01 6,00  6,00   6,01  6,02  6,03  6,05  6,08    6,00  6,00  6,00  6,00 
  7,05 7,01 7,01 7,00  7,00 7,01  7,01  7,02  7,04  7,06  7,10    7,00  7,00  7,00  7,00 
  8,05 8,01 8,01 8,00  8,00 8,01  8,01  8,02  8,04  8,06  8,10    8,00  8,00  8,00  8,00 
  9,05 9,01 9,01 9,00  9,00 9,01  9,01  9,02  9,04  9,06  9,10    9,00  9,00  9,00  9,00 
  10,05 10,01 10,01 10,00  10,00 10,01  10,02  10,02  10,04  10,06  10,10    10,00  10,00  10,00  10,00 
11,04 11,06 11,01   11,00    11,01 11,02  11,03  11,05  11,07      11,00  11,00  11,00  11,00 
12,04 12,06 12,01   12,00    12,01 12,02  12,03  12,05  12,07      12,00  12,00  12,00  12,00 
JS8 JS9 K6 K7 K8 M6 M7 M8 N6 N7 N8 P6 P7 P8 R6 R7 S6
 1,00 1,00      0,99      0,99  0,99  0,99  0,99  0,99  0,99  0,99      0,98 
 2,00 2,00      1,99      1,99  1,99  1,99  1,99  1,99  1,99  1,99      1,98 
 3,00 3,00      2,99      2,99  2,99  2,99  2,99  2,99  2,99  2,99      2,98 
 4,00 4,00  4,00  4,00  4,00  3,99    3,99  3,99  3,99  3,99      3,98      3,98 
 5,00 5,00  5,00  5,00  5,00  4,99    4,99  4,99  4,99  4,99      4,98      4,98 
 6,00 6,00  6,00  6,00  6,00  5,99    5,99  5,99  5,99  5,99      5,98      5,99 
 7,00     7,00  7,00  6,99  6,99  6,99    6,99  6,99        6,98  6,98   
 8,00     8,00  8,00  7,99  7,99  7,99    7,99  7,99        7,98  7,98   
 9,00     9,00  9,00  8,99  8,99  8,99    8,99  8,99        8,98  8,98   
 10,00     10,00  10,00  9,99  9,99  9,99    9,99  9,99        9,98  9,98   
 11,00     11,00  11,00  10,99  10,99  10,99    10,99  10,99  10,98  10,98  10,97      10,97 
 12,00     12,00  12,00  11,99    11,99    11,99  11,99  11,98  11,98  11,97      11,97 
S7 U6 U7 X7 X8 X9 Z7 Z8 Z9 Z10 ZA7 ZA8 ZA9 ZB8 ZB9    
 0,98 0,98  0,98    0,97  0,97  0,97  0,97    0,96  0,96      0,95  0,95     
 1,98 1,98   1,98   1,97  1,97  1,97   1,97   1,96 1,96      1,95  1,95     
 2,98 2,98  2,98    2,97  2,97  2,97  2,97    2,96  2,96      2,95  2,95     
 3,98     3,97    3,96  3,96  3,96  3,95  3,95  3,95      3,94  3,94     
 4,98     4,97    4,96  4,96  4,96  4,95  4,95  4,95      4,94  4,94     
 5,98     5,97    5,96  5,96  5,96  5,95  5,95  5,95      5,94  5,94     
  6,97 6,97   6,96 6,95 6,95 6,95   6,94 6,94 6,94     6,92     
   7,97 7,97    7,96  7,95  7,95  7,95    7,94  7,94  7,94      7,92     
   8,97 8,97    8,96  8,95  8,95  8,95    8,94  8,94  8,94      8,92     
   9,97 9,97    9,96  9,95  9,95  9,95    9,94  9,94  9,94      9,92     
 10,97     10,96  10,95    10,95  10,94    10,93    10,93    10,90  10,90     
 11,97     11,96  11,95    11,95  11,94    11,93    11,93    11,90  11,90     


 
Passungen nach Durchmesser (Drm. fortlaufend)
Durchmesser / mm Passungen
0,95 ZB8 ZB9                        
0,96 Z10 ZA7                        
0,97 X8 X9  Z7 Z8                     
0,98 K8 S6  S7  U7                     
0,99 M8 N6  N7  N8  P6  P7  P8  K8             
                             
1,00 H5 H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  JS9             
1,01 F7 F8  G7  H8                     
1,02 D7 E7  E8  EF8  F9  H10                 
1,03 D8 E9                        
1,04 CD7 D10 H11                      
1,05                            
1,06  D11 H12                        
1,07 C8 C9                         
1,08 C10 D12                         
1,09 H13                          
1,10 C11                          
1,95 ZB8 ZB9                        
1,96 Z10 ZA7                        
1,97  X8 X9 Z7  Z8                    
1,98 S6 S7  U6  U7                     
1,99  K8 M8  N6  N7  N8  P6  P7  P8             
                             
2,00 H5 H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  JS9             
2,01 F7 F8  G7  H8                     
2,02 D7 E7  E8  EF8  F9  H10                 
2,03  D8 E9                         
2,04 CD7 D10 H10                      
2,05                            
2,06 D11 H12                        
2,07 C8 C9                         
2,08 C10 D12                         
2,09 H13                          
2,10  C11                          
2,95 ZB8 ZB9                         
2,96 Z10 ZA7                         
2,97 X8  X9  Z7  Z8                     
2,98  S6 S7  U6  U7                     
2,99 K8 M8  N6  N7  N8  P6  P7  P8             
                             
3,00 H5 H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  JS9             
3,01 F7 F8  G7  H8                     
3,02 D7  E7  E8  EF8  F9  H10                 
3,03  D8 E9                         
3,04  CD7 D10 H11                       
3,05                            
3,06 D11 H12                        
3,07  C8 C9                         
3,08 C10  D12                         
3,09  H13                           
3,10 C11                           
3,94  ZB8  ZB9                         
3,95  Z9  Z10                         
3,96  X9  Z7  Z8  ZA7                     
3,97  X7                           
3,98 P8  S6 S7                       
3,99  M6  M8  N6  N7  N8                   
                             
4,00 H5 H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  JS9  K6  K7  K8      
4,01  G6 G7  H8                       
4,02 F8 H9                         
4,03 E8  EF8  F9  H10                     
4,04  D7  D8  E9  F10                     
4,05  CD7  D9  H11                       
4,06  D10                          
4,07                             
4,08  C8 D11  H12                       
4,09  C9                           
4,10  D12                          
4,94  ZB8  ZB9                         
4,95  Z9 Z10                         
4,96  X9 Z7  Z8  ZA7                     
4,97  X7                          
4,98  P8 S6  S7                       
4,99  M6 M8  N6  N7  N8                   
                             
5,00 H5 H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  JS9  K6  K7  K8       
5,01 G6 G7  H8                       
5,02  F8  H9                         
5,03  E8  EF8  F9  H10                     
5,04 D7  D8  E9  F10                     
5,05 CD7  D9  H11                       
5,06  D10                          
5,07                            
5,08 C8  D11  H12                       
5,09 C9                           
5,10  D12                           
5,94 ZB8 ZB9                         
5,95  Z9  ZB9                         
5,96  X9  Z7  Z8  ZA7                     
5,97 X7                           
5,98  P8  S6  S7                       
5,99  M6 M8  N6  N7  N8                   
                             
6,00 H5  H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  JS9  K6  K7  K8       
6,01  G6  G7  H8                       
6,02  F8  H9                         
6,03 E8  EF8  F9  H10                     
6,04 D7 D8 E9 F10                    
6,05  CD7  D9  H11                       
6,06  D10                          
6,07                            
6,08 C8  D11  H12                       
6,09 C9                           
6,10 D12                          
6,92 ZB9                           
6,94  Z10  ZA7  ZA8                       
6,95 X9  Z7  Z8                       
6,96  X8                           
6,97  U6 U7                         
6,98  R6  R7                         
6,99  M6  M7  M8  N7  N8                   
                             
7,00 H5  H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  K7  K8           
7,01  G6  G7  H7  H8                     
7,02 F7  H9                         
7,03  E7  EF8  F8                       
7,04  E8  H10                         
7,05  D7  D8  E9  F10                     
7,06  CD7  D9  H11                       
7,07                             
7,08  D10                           
7,09  C8                           
7,10  C9  D11  H12                       
7,92 ZB9                           
7,94  Z10  ZA7  ZA8                       
7,95 X9  Z7  Z8                       
7,96  X8                           
7,97 U6  U7                         
7,98 R6  R7                         
7,99  M6  M7  M8  N7  N8                   
                             
8,00 H5 H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  K7  K8           
8,01  G6  G7  H7  H8                     
8,02  F7  H9                         
8,03  E7  EF8  F8                       
8,04  E8  H10                         
8,05  D7  D8  E9  F10                     
8,06 CD7  D9  H11                       
8,07                             
8,08  D10                           
8,09  C8                          
8,10  C9 D11  H12                       
8,92 ZB9                           
8,94  Z10 ZA7  ZA8                       
8,95 X9  Z7  Z8                       
8,96  X8                          
8,97  U6  U7                         
8,98 R6  R7                        
8,99  M6  M7  M8  N7  N8                   
                             
9,00  H5 H6 J6  J7  J8  JS7  JS8  K7  K8           
9,01  G6  G7  H7  H8                     
9,02  D10  F7  H9                       
9,03 E7  EF8  F8                       
9,04  E8  H10                         
9,05  D7  D8  E9  F10                     
9,06  CD7 D9  H11                       
9,07                             
9,08                             
9,09  C8                          
9,10  C9 D11  H12                       
9,92  ZB9                           
9,94  Z10  ZA7  ZA8                       
9,95  X9  Z7  Z8                       
9,96  X8                           
9,97  U6 U7                        
9,98  R6  R7                         
9,99  M6  M7  M8  N7  N8                   
                             
10,00 H5  H6  J6  J7  J8  JS7  JS8  K7  K8           
10,01 G6  G7  H7                       
10,02 F7  H8  H9                       
10,03 E7  EF8  F8                       
10,04  E8  H10                         
10,05 D7  D8  E9  F10                     
10,06 CD7  D9  H11                       
10,07                             
10,08  D10                           
10,09 C8                           
10,10  C9  D10  H12                      
10,90  ZB8  ZB9                         
10,93  Z10  ZA8                         
10,94  Z8                          
10,95 X8  Z7                         
10,96  X7                           
10,97 P8  S6  S7                       
10,98  P6  P7                         
10,99  M6  M7  M8  N7  N8                   
                             
11,00  H5  J6  J7  J8  JS7  JS8  K7  K8             
11,01  G6  H7                         
11,02 H8                           
11,03  F8  H9                         
11,04 E7  F9                         
11,05 E8  H10                         
11,06  D7  E9  F10                       
11,07 H11                           
11,08  D9                           
11,09                             
11,10  D10                           
11,90 ZB8  ZB9                         
11,93  Z10  ZA8                         
11,94  Z8                           
11,95 X8  Z7                         
11,96  X7                           
11,97 P8  S6  S7                       
11,98  P6  P7                         
11,99 M6 M8 N7  N8                     

10 x WCMX050308 Wendeplatten für Aluminium
35,20 EUR
(29,58 EUR zzgl. MwSt.)
6,0 x 22 x 60 - d2=6 mm ✓ VHM Fräser für Holz, MDF, Spiralfräser bzw. Kompressionsfräser (Z=2 up+down) mit ZrN Beschichtung

VHM Schneidstoff_22_1.png Z2_22.png Kompression_22.png Scharfkantig_22.png Holz_MDF_22.png ZRN_22.png HA Schaft_22.png

24,10 EUR
(20,25 EUR zzgl. MwSt.)
Transparent pixel